BIOPULSE ultrafiltráty

Predstavujeme Vám novú generáciu výživových doplnkov BIOPULSE® – určených pre dosiahnutie biologickej a fyziologickej rovnováhy jednotlivých systémov Vášho organizmu.

Produkty BIOPULSE® obnovujú regeneračné procesy v tele, optimalizujú funkcie jednotlivých tkanív, orgánov a telových sústav. Tieto výnimočné výživové doplnky majú významný podporný, ochranný, ako aj regeneračný účinok a sú efektívnym nástrojom obnovy a optimalizácie Vášho zdravia. 


Čo je BIOPULSE®

Prípravky rady BIOPULSE® sú výživovými doplnkami vytvorenými na báze natívnych peptidov, ktoré boli získané ultrafiltráciou častí buniek odobratých z tkanív a orgánov králikov. Králiky pochádzajú z chovu, ktorý je pod stálym zoohygienickým a veterinárnym dozorom. Prípravky rady BIOPULSE® sa používajú na obnovenie alebo zlepšenie funkcie poškodených či inak postihnutých orgánových štruktúr v ľudskom tele, kde dokážu zefektívniť funkcie jednotlivých systémov, ktorých činnosť môže byť narušená pôsobením rôznych škodlivých vplyvov alebo normálnym fyziologickým procesom starnutia.


Princíp fungovania ultrafiltrátov

Biologický proces aktivovaný použitím výživového doplnku spočíva v zásobovaní buniek bioaktívnymi peptidmi. Tieto pozitívne ovplyvňujú kontrolné mechanizmy v jednotlivých bunkách a medzibunkové vzťahy rozličných tkanív a orgánov, čím sa prejaví ich podporný, ochranný a regeneračný účinok na organizmus.        

PRE VIAC INFORMÁCIÍ A OBJEDNÁVKU MA KONTAKTUJTE NA ČÍSLE: 0905142052.